Assistentiewoningen Residentie De Oude Hulst 22 assistentiewoningen in 8650 Houthulst

Terreststraat 4 C, 8650 Houthulst

Serviceflatgebouw RESIDENTIE DE OUDE HULST uit Houthulst (West-Vlaanderen) heeft een capaciteit van 22 assistentiewoningen.

Rustig en comfortabele woongelegenheid met behoud van alle zelfstandigheid en privacy, en met een uitgebreide waaier van servicemogelijkheden. Op vraag van bewoner kan volgende zorg op maat aangeboden worden: 

  • verpleegkundige zorg
  • maaltijden
  • administratieve en sociale ondersteuning
  • technische ondersteuning
  • deelname aan animatieactiviteiten
  • pastorale bijstand
  • Oproepbaarheid van de verpleegkundigen 24u/24u via oproepsysteem

De zorgflats ‘De Oude Hulst’ zijn een samenwerkingsinitiatief tussen vzw Cassiers woon- en zorgcentrum, Familiehulp en het Wit-Gele kruis.

Geïndividualiseerde en warme zorg zijn de basis voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Aan iedere bewoner wordt zorg op maat en aangepaste begeleiding aangeboden.
Iedere zorgflatbewoner geniet van een basisdienstenpakket maar indien gewenst kan bijkomend een beroep worden gedaan op tal van diensten.

De woonassistent staat in voor de zorgcoördinatie, de goede orde en veiligheid en is steeds ter beschikking voor informatie, advies en zorgbemiddeling. Binnen de zorgflats is er een 24u/24u permanentie voorzien, aangeboden door het Wit-Gele Kruis, Familiehulp en het woonzorgcentrum. Op die manier is er steeds de garantie op zorgcontinuïteit en dat bij een noodoproep of een crisissituatue de nodige zorg wordt geleverd. Indien de bewoner dit wenst worden verpleegkundige zorg, gezinszorg en aanvullende thuiszorg geregeld. Hierbij wordt de vrije keuze gerespecteerd.

De opmaak van het zorgplan en de evaluatie van de zorgen gebeuren multidisciplinair en steeds in overleg met de bewoner.

Er worden activiteiten georganiseerd om een aangenaam woon- en leefklimaat te bewerkstelligen. De bewoners kunnen ook deelnemen aan activiteiten in het woonzorgcentrum.

Wanneer de zorgbehoevendheid te groot wordt, krijgt de bewoner voorrang op de wachtlijst van het woonzorgcentrum.

Meer assistentiewoningen in de omgeving van Houthulst