Privacy disclaimer Woonzorgweb

Woonzorgweb.be (en Seniorieweb.be) verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen.

Wij willen het vertrouwen dat u ons geeft wanneer u gebruik maakt van onze diensten, niet beschamen. Bovendien willen wij dat u uw volledig op uw gemak voelt wanneer u op onze site surft.

Daarom vinden wij het belangrijk om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

1. Wij registeren gegevens die u zelf beslist ons toe te vertrouwen

Wij registreren:

  • via het inschrijvingsformulier voor onze “Newsletter”: uw e-mail adres, uw postcode, uw IP-adres en de manier om contact met u op te nemen (e-mail en/of telefoon en/of GSM)
  • via de rubriek "Zoekertje plaatsen" van de site: de informatie en foto’s van het rusthuis en/of serviceflat(s) die U online plaatst, alsook de bijhorende contact- en betaalgegevens
  • via het “informatie aanvragen”-formulier: uw e-mail adres, uw voornaam, uw naam, uw vraag, aan welke residentie (wzc of GAW) u deze vraag stelt en uw IP-adres
  • via het deelnameformulier voor onze wedstrijden: uw naam, uw e-mail adres, uw postcode, uw IP-adres en uw antwoorden op de vragen

2. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

2.1. Algemeen:

  • We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:
  • om u de vastgoeddiensten en advertenties op onze website te kunnen aanbieden
  • opdat de bezoekers die uw advertentie hebben gelezen, contact met u kunnen opnemen (wanneer u een advertentie op onze site hebt geplaatst)
  • om u via e-mail informatie te bezorgen van rusthuizen en/of serviceflats (als u zich hebt ingeschreven op de dienst "newsletters")
  • om u te informeren over de nieuwe producten en diensten die worden aangeboden op onze website
  • om statistieken op te maken over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze site

2.2. Directe marketing en communicatie aan derden

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen en die niet gebruikt worden voor directe marketing, behalve als u ons voorafgaand uw toestemming heeft gegeven ("opt-in") door in "Newsletter”, “informatie aanvragen” en bij "wedstrijden" het vakje van nieuwsbrieven aan te vinken. In dat geval heeft Woonzorgweb.be het recht uw gegevens te gebruiken voor promotionele acties en marketing, voor Woonzorgweb.be en zijn partners.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze administratie via e-mail op het volgende adres: info@woonzorgweb.be.

3. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Het nummer van de kredietkaart dat u ons doorgeeft wanneer u een advertentie plaatst op onze website, wordt gecodeerd verzonden via het internet. Wij gebruiken het Ogone e-commerce(r) online betaalsysteem van het bedrijf Abssys omdat dit voldoet aan de strengste eisen op het gebied van internetbeveiliging door het gebruik van SSL- (Secure Sockets Layer) en SET- (Secure Electronic Transaction) protocollen.

Andere persoonlijke gegevens worden niet op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen op de best mogelijke manier worden beveiligd.

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Woonzorgweb.be verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens en niet persoonsgegevens te waarborgen maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid en/of enige vorm van schadevergoeding worden gevraagd indien dit zou mislukken.

Elke gebruiker waarvan WOONZORGWEB over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke aangetekende, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot Woonzorgweb (Kiewitstraat 24 (bus 5), 3070 Kortenberg) voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

Woonzorgweb.be behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op WOONZORGWEB.BE .

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Woonzorgweb-site en Seniorieweb-site worden verzameld, is het bedrijf Druplo bvba. Deze onderneming beheert de website vanuit de kantoren in Kortenberg, België.

De manager van de site van Woonzorgweb is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben tot de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen over uw persoonlijke gegevens tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@woonzorgweb.be.

5. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt op elk ogenblik toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze rechtzetten of wijzigen via de rubriek "Gegevens - Wijzigen" op onze website door uw persoonlijke gebruiker-ID en wachtwoord te gebruiken.

U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart – naar de verantwoordelijke op het volgende adres:

t.a.v.: Klantendienst Woonzorgweb/Seniorieweb

Druplo bvba - Kiewitstraat 24 (bus 5), 3070 Kortenberg

Wij zullen daarna alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

6. Nota betreffende minderjarigen

Minderjarigen (minder dan 18 jaar oud) zijn niet toegelaten op onze site. Wij vragen hen dan ook om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

7. Algemene informatie

We maken er een erezaak van om ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens volledig in regel te stellen met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Lees ook onze algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden