Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

De site Woonzorgweb.be en Seniorieweb.be (de Franstalige versie) worden beheerd door de bvba Druplo met maatschappelijke zetel in 1780 Wemmel. De onderneming heeft het BTW-nummer BE 0536.782.657.

Het loutere feit van het gebruik door u van de site Woonzorgweb.be (en Seniorieweb.be) houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden volledig en onherroepelijk aanvaardt. Druplo bvba behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing aan te passen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

2. Beperking van de publicatie van zoekertjes

De tarifering van de promotie opties "in de kijker" en "onderscheid uw pand" worden vastgesteld voor de publicatie van een specifieke aanbieding (serviceflat te koop of te huur - kamer of flat in een rusthuis op basis van dag- of maandprijzen). De gebruiker mag zijn of haar zoekertje niet wijzigen door een bepaalde aanbieding te vervangen door een ander. Hij of zij moet in dit geval een nieuw zoekertje plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen aanbieding. Ook wanneer de gebruiker zijn of haar zoekertje vervroegd verwijdert van de website, kan hij of zij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.

De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op de site is geplaatst ("in de kijker" of "onderscheid uw pand") en is betaald, er geen herroepings- of annuleringsrecht van kracht is voor dit zoekertje. De gebruiker beschikt dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs voor het einde van de promotieperiode, te deactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds (volledig) verkocht of verhuurd pand.
 • Er een link of url wordt getoond die de bezoeker naar een concurrerende website zou leiden.
 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Een of meerdere foto's stellen het rusthuis of de serviceflat niet expliciet voor of tonen, een pand dat slechts op de achtergrond staat.
 • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk.
 • Het pand op het zoekertje behoort niet toe, of valt niet onder de verantwoordelijkheid van, de gebruiker.

3. Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
 • die op de site valse of onwettelijke panden zou plaatsen
 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van de site zou schaden
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

4. Beschikbaarheid van de site

Hoewel Druplo bvba er alles aan doen om de website Woonzorgweb.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing en op elk moment, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te stoppen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

5. Informatie op de website

Noch Druplo bvba (beheerder van deze site), noch de fysieke- of rechtspersoon (professionele of particulier) die ons het te promoten rusthuis of serviceflat(s) heeft doorgespeeld, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het zoekertje of in geval het pand niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat een bezoeker het zoekertje bekijkt.

Echter, indien u een zoekertje plaatst, en eventueel promoot, op Woonzorgweb.be, verbindt u zich ertoe om uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto's, tekst,...) die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,...) of met de moraal en goede zeden. U vrijwaart Druplo bvba van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de Woonzorgweb-site plaatste.

Daarenboven verbindt u als gebruiker van de diensten van Woonzorgweb.be er zich toe om geen inhoud op de website te plaatsen die een politieke mening weergeeft, die een lasterlijke, racistische of xenofobe bijklank heeft, die eventueel aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische origine van deze of van enkelen ervan.

6. Uitbreiding

Onderhavige voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de website Woonzorgweb.be plus de eventueel bijkomende voorwaarden (Algemene Voorwaarden & Privacy) waarmee u zich ook akkoord verklaart door algemeen gebruik van de website of bepaalde onderdelen.