Groep Assistentiewoningen Annuntiaten Heverlee 27 serviceflats te huur in 3001 Heverlee

Naamsesteenweg 353C, 3001 Heverlee

Het project van de vzw Woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee (WZC) wil aan de bewoners een warme, kwaliteitsvolle woon- en zorgomgeving aanbieden. Dit in een moderne en eigentijdse nieuwbouw, ingebed in de historische en actieve site van het Heilig Hartinstituut te Heverlee.  

Anders dan in vele andere projecten wordt een bewuste keuze gemaakt voor continuïteit in de zorg. Vandaar dat in de voorbouw 27 assistentiewoningen (AW) werden opgetrokken, met de mogelijkheid van zelfstandig wonen. Wel is er architecturaal een directe toegang tot de andere vleugels die onder meer 65 erkende woongelegenheden voor ouderenzorg huisvesten. 
Het concept van het WZC is zodanig dat een continuüm aan zorg kan aangeboden worden in éénzelfde gebouw. Zo zijn er allerhande tussenvormen mogelijk tussen zelfstandig wonen in een assistentiewoning (appartement) en meer omkaderd wonen in een comfortabele kamer in het conventionele ‘rusthuis’ vanaf het moment dat zelfstandig wonen in een verre toekomst niet meer mogelijk zou zijn.  Afhankelijk van de individuele noden en wensen van de bewoners kunnen deze beroep doen op oproepdiensten, maaltijden, huishoudelijke hulp, gemeenschappelijke activiteiten. Uiteraard worden met een ‘Hart voor zorg’ ook de diverse gezondheidsdiensten uitgeoefend: verpleging, ziekenoppas, geneeskundige hulp, farmaceutische faciliteiten…  

Uniek is ook de locatie. Het WZC heeft doelbewust gekozen voor een vestiging op een groene campus vol jeugdige activiteit. Onderwijs en opleiding dekken het hele gamma van kleuteronderwijs tot en met de opleiding tot bachelor. Daarnaast vindt men er ook een kinderdagverblijf en een boerderij. Het WZC is gebouwd schuin tegenover de hoofdingang via de Naamsesteenweg, op wandelafstand van een bushalte. Het treinstation van Heverlee ligt op 300 meter van het WZC. De afstand tot het centrum van de stad is ongeveer 2,5km.  

Een andere eigenheid van het project is dat naast vriendelijke en professionele zorgverlening expliciet ‘ruimte’ is gecreëerd, zowel letterlijk als figuurlijk, voor religie en zingeving.  In onze gebedsruimte vinden dagelijks liturgische vieringen plaats.  Bewoners en familie kunnen ze ook gebruiken voor persoonlijke en gemeenschappelijke gebedsmomenten.  

Tot slot vermelden we nog graag dat we met ons Sociopolisproject resoluut willen meewerken aan de opbouw van een meer 'Zorgzame Samenleving'.  Meer info over hoe we dat proberen te doen kan U vinden op www.sociopolisah.be.    

 

Meer assistentiewoningen in de omgeving van Heverlee