Assistentiewoningen RESIDENTIE TEN BOSSE 33 serviceflats in 9800 Deinze

Ten Bosse 140, 9800 Deinze

Serviceflatgebouw RESIDENTIE TEN BOSSE uit Deinze (Oost-Vlaanderen)

De assistentiewoningen zijn toegankelijk voor valide ouderen, bij wie de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand het toelaten om van deze zelfstandige woonvorm te genieten. Er is permanentie voor noodoproepen voorzien, maar het is niet de bedoeling om op vaste tijdstippen hulp in te roepen.

Meer assistentiewoningen in de omgeving van Deinze