De Linde woonzorgcentrum (WZC) in 9600 Ronse

Oscar Delghuststraat 68, 9600 RONSE
1-persoonskamer vanaf
€ 1.326/maand (€44/dag)
2-persoonskamer vanaf
€ 1.213/maand (€40/dag)

Woonzorgcentrum De Linde uit Ronse (Oost-Vlaanderen) heeft een capaciteit van 149 bedden. Met ons Woonzorgcentrum pogen wij een nieuwe thuis te creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen of wensen te wonen. Veelal komt dit doordat de dagelijkse huishoudelijke taken te zwaar worden, de verzorging te omslachtig, ... men kan het alleen niet meer aan. De contacten met de buitenwereld worden moeilijker en de eenzaamheid loert om de hoek. Met alle medewerkers streven wij ernaar om van de instelling een open leef-, woon- en zorgcentrum te maken. Dit betekent dat wij een familiale en huiselijke sfeer nastreven met voldoende respect voor de privacy en de zelfstandigheid van de bejaarde. Persoonlijke verlangens en wensen worden ernstig genomen en via informatie, inspraak en participatie van de resident en de familie met de directie, sociale dienst, verzorgenden, gebruikersraad,... zoeken we naar de efficiëntste oplossing. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de nieuwe opname waarbij de overgang van de eigen woning naar het woonzorgcentrum samen met de familie wordt voorbereid en begeleid. Wij vinden het belangrijk dat er een maximale toegankelijkheid is voor de familie en andere bezoekers. Een aangepaste verzorging en begeleiding gedurende het verblijf wordt gegarandeerd door een deskundig team van medewerkers nl.: huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, kinesisten, ergotherapeut, logopedist, animatoren en maatschappelijk werker,... De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoner worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Het paramedisch team en de animatoren organiseren activiteiten die aangepast zijn aan de mogelijkheden van de bewoner nl.: feesten, gymnastiek, bezigheidstherapie, keukenactiviteiten,... Hiernaast worden een aantal diensten door het woonzorgcentrum georganiseerd zoals: kapper, pedicure, ... en iedere bewoner heeft de mogelijkheid om zijn filosofische, godsdienstige en politieke levensbeschouwing volledig vrij te beleven.

Verblijfstypes & toegankelijkheid

  • Woongelegenheden (vroeger ROB)
  • Woongelegenheden met een bijkomende Erkenning (vroeger RVT)
  • Invalide personen
  • Personen met Alzheimer
  • Personen met dementie
  • Personen met Parkinson
  • Semi-validen
  • Valide personen

Contacteer De Linde

Voor meer informatie, vul nu onderstaande formulier in en druk op verzenden.
Een medewerker of verantwoordelijke zal je vervolgens snel contacteren.
Indicates required field
We zenden je een kopie van je bericht via email met hierin alle nuttige contactinformatie
Door op verzenden te drukken, accepteer je onze privacy policy.

Contactgegevens voor
woonzorgcentrum De Linde

Oscar Delghuststraat 68, 9600 RONSE
Vermeld dat je dit nummer hebt gevonden op Woonzorgweb.be. Bedankt!

Meer woonzorgcentra (WZC) in de omgeving van RONSE