WZC Ter Vest woonzorgcentrum (WZC) in 2490 Balen

Rozenstraat 11, 2490 Balen
1-persoonskamer vanaf
€ 1.858/maand (€61/dag)

Kernopdracht: het woonzorgcentrum  'Ter Vest' wil zich als een 'thuis' profileren naar zijn gebruikers en bezoekers.

Het woonzorgcentrum staat garant voor een huisvesting die zich zowel richt naar de gezonde als de hulpbehoevende bewoner.

De leefomgeving van de bewoner kenmerkt zich door een sfeer van huiselijkheid. Eigen meubilair op de kamer, gemeenschappelijke ruimten aangekleed als gezellige ontmoetingsplaatsen, een aanbod van diverse activiteiten versterken het thuis gevoel.

Bijzondere aandacht wordt er gegeven aan een aangepast zit- en ligcomfort, waardoor de hulpbehoevende bewoner aktief kan deelnemen aan de dagdagelijkse activiteiten in huis.

Ons volledig dagelijks handelen is gericht op de bewoner, hij/zij staat centraal.

De basishouding voor elke medewerker is gekenmerkt door respect, vriendelijkheid, behulpzaamheid en professionaliteit. Ter realisatie van deze basishouding worden volgende principes gehanteerd :

  • elke bewoner wordt in zijn totaliteit benaderd met zijn eigen levensverhaal vanuit een multidisciplinaire bespreking
  • verzorging en begeleiding maken deel uit van het bewonersdossier
  • bewonersopvolging door te werken met aandachtspersonen/vertrouwenspersonen
  • maaltijdbegeleiding verdient bijzondere aandacht
  • palliatieve zorgverlening gekoppeld aan een persoonlijke en professionele stervensbegeleiding in nauwe samenwerking met familie en belangrijke derden 

Informatieverstrekking en begeleiding van de familie waarbij hen de mogelijkheid wordt gegeven om actief te participeren in het verzorgingsgebeuren en bewonersactiviteiten maakt deel uit van de opdracht van elke medewerker.

Het personeelsbeleid steunt op drie peilers: teamgeest, verantwoordelijkheid opnemen en samenwerking. Hierbij zijn communicatie, inspraak en motivatie de draaggolf van een kwaliteitsgericht denken bij alle personeelsleden. Bijscholing ondersteunt het personeelsbeleid. Er dient door het gebruik van parameters gewaakt te worden over een verantwoorde keuze tussen draagkracht, werkdruk en kwaliteitsniveau .

Het woonzorgcentrum streeft naar een zo optimaal mogelijk bedrijfseconomische uitbating, rekeninghoudend met de vooropgestelde doelstellingen van het OCMW van Balen .

De vrijwilligerswerking wordt ervaren als een bijzondere ondersteuning van de huiselijke sfeer.

Verblijfstypes & toegankelijkheid

  • Woongelegenheden (vroeger ROB)
  • Woongelegenheden met een bijkomende Erkenning (vroeger RVT)
  • Personen met Alzheimer
  • Personen met dementie
  • Personen met Parkinson

Contacteer WZC Ter Vest

Voor meer informatie, vul nu onderstaande formulier in en druk op verzenden.
Een medewerker of verantwoordelijke zal je vervolgens snel contacteren.
Indicates required field
We zenden je een kopie van je bericht via email met hierin alle nuttige contactinformatie
Door op verzenden te drukken, accepteer je onze privacy policy.

Contactgegevens voor
woonzorgcentrum WZC Ter Vest

Rozenstraat 11, 2490 Balen
Vermeld dat je dit nummer hebt gevonden op Woonzorgweb.be. Bedankt!

Meer woonzorgcentra (WZC) in de omgeving van Balen