Samen zorgen voor een nieuwe generatie senioren.

Jane 1Meer dan ooit staat thuis- en ouderenzorg in de schijnwerpers en worden we geconfronteerd met een aantal stevige zorguitdagingen. In de komende vijf jaar zal het aantal 65+ opnieuw met 10% toenemen. En in 2027 zal bijna één vierde van de Vlamingen tot die leeftijdscategorie behoren. Vooral het aantal oude senioren (80+) zal groeien: een vergrijzing binnen de vergrijzing. Niet alleen de zorgvraag, maar ook de zorgzwaarte zal verhogen. En onherroepelijk een verschuiving van de eerstelijnszorg met zich meebrengen.

Ook willen senioren meer dan ooit het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in combinatie met professionele of informele hulp, en eventueel een verbouwing. Een trend die zich door toedoen van COVID-19 alleen verder heeft doorgezet. De ouderenzorg moet op zoek naar antwoorden op die groeiende en veranderende vraag naar zorg. Slimme technologie kan daarin een belangrijke rol spelen:

  • Verhogen van de levenskwaliteit van de senior: tegelijkertijd meer vrijheid én veiligheid.
  • Efficiënt inzetten van beschikbare middelen en mensen: daar waar het écht een verschil kan maken.
  • Verruimen van het aanbod en de capaciteit buiten de muren van de traditionele zorginstelling.

Op die manier evolueren we naar een model waarbij de zorg zich organiseert rond de senior eerder dan dat de senior zich moet aanpassen aan de zorg. En net dat sluit perfect aan bij de visie van Jane.

“Bij Jane, geloven we dat iedereen het verdient om zo lang mogelijk thuis te blijven. Pas wanneer zorg aan huis niet langer een optie is, moet een verhuis overwogen worden. We noemen dat model Satellietzorg.”

Jane 2Véél meer dan een klassiek personenalarmsysteem.

Jane combineert bewegingssensoren, alarmknoppen en artificiële intelligentie en maakt het zo mogelijk om vanop afstand te zorgen.

Met Jane stel je zelf een zorgkring samen die kan bestaan uit familie en vrienden, maar kan ook gekoppelde worden aan bestaande vormen van zorgverlening zoals thuisverpleging, zorgcentrales of woonzorgcentra.

Vervolgens kan er via de dashboards eenvoudig gemonitored worden vanop afstand. Die continue monitoring stelt de zorgkring gerust en geeft tegelijk vertrouwen aan de senior om zijn sociale rol te blijven opnemen.

Bovendien heeft Jane ook een preventieve werking. Jane geeft namelijk slimme meldingen op basis van gedragspatronen, wat betekent dat de senior in alle veiligheid vitaal kan blijven. Dit versterkt de zelfredzaamheid en voorkomt dat huidige beperkingen verder toenemen.

Wil je graag nog meer zekerheid en veiligheid? Dan kan je als zorgkring ook zelf zorgregels instellen waarbij meldingen verstuurd worden. Zo ontvang je een waarschuwing zodra een bepaalde voorwaarden wordt voldaan: bijvoorbeeld wanneer er nog geen beweging was in de keuken om 10u.

Naast inactiviteit vaststellen, kunnen de sensoren en gedragsinzichten ook worden ingezet voor onder andere dwaaldetectie, slaapmonitoring of de opvolging van medicijninname.

Jane verenigt dus moeiteloos veiligheid, privacy én menselijkheid? De data die de sensoren verzamelen, zijn immers versleuteld en er worden nooit geluid- of beeldopnames gemaakt, enkel bewegingen worden gedetecteerd en geïnterpreteerd.

Jane 3Géén keuze, maar een noodzaak

Een steeds ouder wordende bevolking betekent onvermijdelijk meer vraag naar ouderenzorg. Door deze toename zullen ouderen met een lichte zorgvraag op termijn niet meer in aanmerking komen voor een verblijf in een zorginstelling, en ook mensen met een zwaardere zorgvraag zullen thuis moeten blijven wonen.

We moeten dus werken aan een duurzamer zorgmodel dat voldoet aan onze veranderende maatschappij. In die zin is de technologie van Jane zelfs geen keuze meer, maar wel een noodzaak in het kader van een duurzaam zorgmodel.

Wil je graag weten wat Jane voor jou als thuiszorgorganisatie kan betekenen?

Neem dan een kijkje op meetjane.be/nl. Of contacteer Thomas Tyteca, Sales manager Benelux Jane, op +32 (0)465 12 18 89 of via thomas@jane.be.

Jane 4Jane gebruikers aan het woord.

Het mag niet verbazen dat Jane intussen talloze harten veroverde. Zowel ouderen, als mantelzorgers en seniorenresidenties vielen onherroepelijk voor haar efficiëntie, zekerheid, veiligheid en verhoogde privacy. Eén van die Jane-fans is Henri.

Zo’n twee jaar geleden kreeg mijn oma Anna (86) een ongeluk thuis. Gelukkig raakte ze nog tot bij de telefoon, maar net zo goed was ze flauwgevallen en had ze daar de hele nacht gelegen. Toen ze weer naar huis kon, werd het voor ons als familie duidelijk dat we een oplossing moesten zoeken zodat ze toch thuis kon blijven wonen.

Ze is nog goed bij de pinken, dus vanaf het moment dat ik haar uitlegde hoe Jane werkt, met bewegingssensoren en een app op mijn iPhone, was ze akkoord. Ze is ook nog heel actief, werkt in de tuin, gaat wandelen en rijdt af en toe zelfs nog korte ritjes met de auto. Dat laatste proberen we haar wel af te raden, maar die vrijheid zal ze niet gemakkelijk opgeven.

Dat ze dankzij Jane nog thuis kan wonen, vinden we een grote meerwaarde. We zijn er de familie niet naar om oma tegen haar zin naar een home te laten gaan, dus dit is de beste oplossing voor iedereen.

We merken zelfs dat het onze band als familie versterkt heeft. We zijn nu allemaal op de hoogte via de app, dus ook de familieleden die verder weg wonen, kunnen meepraten. Ze is zelf trouwens nogal een Jane-ambassadeur hoor, mijn oma. (lacht) Trots vertelt ze dan aan haar vriendinnen dat haar kleinzoon dit allemaal voor haar geregeld heeft.” - Henri Jacobs, Jane-gebruiker

Benieuwd naar wat Jane voor jou kan betekenen?

Maak een vrijblijvende afspraak om kennis te maken.
Of neem rechtstreeks contact op met Thomas Tyteca op +32 (0)465 12 18 89.