Wonen op een Serviceflat (Assistentiewoning)

In een serviceflatgebouw huurt u of koopt u een flat (een serviceflat kopen) waar u zelfstandig woont. Zo’n serviceflat of assistentiewoning heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen …

U kan er, als u dat wil, ook een beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar u de andere bewoners kan ontmoeten. Een serviceflat vormt een combinatie van zelfstandig wonen met (permanente) ondersteuning en zorg op maat.

Vaak liggen deze serviceflats midden in de stad. Projecten die we onder de brede noemer serviceflat rangschikken, worden in de praktijk onder verschillende benamingen gepromoot: seniories, verzorgingsflats, seniorenresidenties, woningcomplexen met dienstverlening,... De serviceflatgebouwen of -complexen verschillen ook in omvang, in samenstelling van de bewoners, in exploitatievorm (vzw of privé), in de mate van comfort en (dus) ook in de mate van de prijs.

Voor wie is de serviceflat eigenlijk bestemd? Serviceflats of assistentiewoningen zijn gericht op een oudere (+60) of een ouder koppel dat door een beroep te doen op thuiszorg en de permanentiedienst die een groep van serviceflats biedt, zelfstandig kan blijven wonen.

Een lijst met door de overheid erkende serviceflats en alle nuttige informatie kan u ook terugvinden op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor meer info kan u ook terecht bij de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25.

Bron: www.vlaanderen.be

Meer info: www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/ouderenzorg/serviceflats

BEKIJK HIER +50 VIDEOS OVER WONEN IN EEN ASSISTENTIEWONING