Thuiszorg en Thuisverpleging

Hieronder vindt u meer informatie over Thuiszorg & Thuisverpleging
Op Woonzorgweb vindt u tevens tal van erkende organisaties die deze diensten aanbieden waarmee u eenvoudig contact kan opnemen.

ZOEK HIER THUISZORG IN UW BUURT OP WOONZORGWEB

Woonzorgweb is meer dan dé rusthuizen en serviceflats website, we willen dé website zijn met woonoplossingen voor later. Is er een behoefte aan extra zorg? Dan bestaan er meerdere oplossingen. Dit kan dus zowel een woonzorgcentrum, een serviceflat, als thuisverpleging / thuiszorg zijn. Uiteraard bestaan er ook andere oplossingen zoals familie of mantelzorg.

Wij hopen van harte dat u dit initiatief positief onthaalt. Laat dit gerust ook weten aan uw vrienden of familie. 
Hieronder vindt u een woordje uitleg over wat deze rubriek inhoudt en wat thuiszorg en thuisverpleging nu exact inhoud.

Wat kan u terugvinden in onze rubriek over thuiszorg en thuisverpleging?

Informatie over THUISZORG: thuisverpleging (medisch), persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, gespecialiseerde verzorging, psychosociale ondersteuning, PAB (persoonlijk assistentiebudget), Ergotherapeutische begeleiding, palliatieve begeleiding, Nachtzorg, Gezinszorg, Kraamzorg,...

Informatie over THUISDIENSTEN (al dan niet via dienstencheques): Poetshulp (huishouden), Wassen en strijken, Maaltijden aan huis, Boodschappen doen, Klusjesdienst, Groendienst,...

Informatie over OVERIGE DIENSTEN: Verpleging aan de praktijk, Hulp bij vervoer, Woningaanpassingen, Thuiszorgwinkels,...

De vergoeding van dergelijke diensten gebeurt via dienstencheques, op basis van uurtarief of via het derdebetaler systeem.

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij hulpbehoevenden thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Wat is een dienst voor thuisverpleging?

Een dienst voor thuisverpleging staat in voor de kwaliteit, samenwerking en continuïteit van thuisverplegers.

Een dienst groepeert een aantal thuisverpleegkundigen, die of als werknemer voor de dienst zelf werken, of als zelfstandige met de dienst samenwerken. Zo werken die verpleegkundigen beter met elkaar samen en kunnen ze elkaar helpen of afwisselen waar nodig.

Thuisverpleging gebeurt door verpleegkundigen. Een verpleegkundige kan medicijnen of inspuitingen toedienen, wonden verzorgen, palliatieve zorgen verlenen enz. Naast verpleegkundige zorg hebben de verpleegkundigen ook aandacht voor gezins- en sociale omstandigheden. Ze helpen de mensen thuis ook met preventie, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

Voor wie is thuisverpleging bedoeld?

Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging (zorg) nodig hebben, bijvoorbeeld nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeluk of aandoening. Door de verpleging aan huis te bieden, kan de thuisverpleging ervoor zorgen dat deze persoon sneller het ziekenhuis kan verlaten of niet telkens naar zijn huisarts of een andere zorgverlener moet stappen. Het kan ook een oplossing zijn in afwachting van een plaats in een serviceflat of woonzorgcentrum.

Waar vindt u diensten voor thuisverpleging?

U kan terecht bij diensten voor thuisverpleging (vb. het Wit Gele Kruis, Solidariteit voor het Gezin, Familiezorg West-Vlaanderen, diensten van het OCMW of uw ziekenfonds) of bij zelfstandige verpleegkundigen, al dan niet aangesloten bij de koepel van zelfstandigen of een team van zelfstandige verplegers (vb. Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen).

U vindt een overzicht van adressen en telefoonnummers binnenkort op Woonzorgweb. Uiteraard zal u ook kunnen zoeken op postcode.

Op onze pagina 'thuiszorg diensten zoeken' vindt u alvast tal van interessante organisaties waarmee u eenvoudig contact kan opnemen.

Wenst u met uw organisatie in deze rubriek te staan? Aarzel dan niet om contact op te nemen.