Botermarktpoort (sociale assistentiewoningen) 19 serviceflats te huur in 9050 Ledeberg

J. Vervaenestraat 2-12, 9050 Ledeberg

De erkende sociale assistentiewoningen (SAW) Botermarktpoort in de Jozef Vervaenestraat zijn een gezamenlijk project van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en Stad Gent.

Speciaal voor alleenstaanden en koppels met een laag inkomen die voldoen aan de voorwaarden van een sociale huisvestingsmaatschappij. De bewoner heeft verplicht een huurcontract met WoninGent en een dienstverleningscontract met Stad Gent. Bewoners moeten ouder zijn dan 65 jaar en nog zelfstandig kunnen wonen.

Het complex bestaat uit 19 flats. Alle flats zijn rolwagenaangepast en met de lift bereikbaar. Er zijn drie flats bestemd voor koppels die om medische redenen aparte slaapkamers hebben. Alle andere flats hebben één slaapkamer.

Meer assistentiewoningen in de omgeving van Ledeberg