Zorgkundige in EVERE

Functieomschrijving: 

Je werkplek ? De recente Residentie Van de Vrede biedt plaats aan 72 bewoners en heeft ook nog 2 studio’s. Samen met je 53 collega’s sta je hier in Evere in voor de zorg van de bewoners. Dit doe je vlak bij de groene long van de stad en de residentie grenst ook aan Het Moeraske, een beschermd natuurgebied. Je werkt in een moderne residentie, waar er veel belang wordt gehecht aan activiteiten.

Als schakel binnen het zorg- en zorgomkaderend team, bezet de zorgkundige een sleutelpositie tot het creëren van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en persoonlijk mogelijk verblijf.

Gewenst profiel: 

Kennis

•    Technische vakkennis inzake verzorging van ouderen •    Deontologie

Competenties - Kerncompetenties Deze competenties dienen bij elke Vulpia medewerker aanwezig te zijn

Klantgerichtheid:  Ik benader elke situatie op een beleefde, vriendelijke, hulpvaardige manier, vanuit  de behoefte van de klant.

Betrouwbaarheid:  Ik doe wat ik zeg en ik kom op een eerlijke manier mijn beloftes na.

Inlevingsvermogen:  Ik verplaats me in elke situatie in de beleving en behoefte van de ander.

Samenwerking:  Ik lever een actieve bijdrage aan het gemeenschappelijk doel, waarbij ik spontaan hulp aanbied en/of aanvaard van anderen.

Omgaan met diversiteit: Ik erken en aanvaard dat anderen verschillend zijn, denken en handelen. 

Initiatief:  Ik bedenk op een proactieve en creatieve manier oplossingen en verbeteringen.

Kwaliteitsdenken: Ik stel mijn dagelijkse manier van werken regelmatig in vraag en ik streef naar continue verbetering, zowel binnen mijn eigen werk als dat van de organisatie.

Competenties - Functiecompetenties Deze competenties zijn relevant voor deze functie.

Luisteren:  Ik neem (non)-verbale boodschappen van anderen op en begrijp deze.

Flexibiliteit:  Ik pas mijn gedrag op een creatieve manier aan in functie van de situaties waarin ik mij bevind en de personen waarmee ik geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Kennis delen:  Ik deel op een spontane, betrokken manier dat wat ik weet en ken met anderen die deze kennis kunnen gebruiken. Ik breng hierbij mijn boodschap op een vaardige manier over zodat het publiek tot wie deze gericht is, ze begrijpt.

Zorgvuldigheid:  Ik verzorg, uit eigen beweging en uit eigen kracht, een taak tot in de kleinste details.  

 

U komt te werken bij Residentie Van De Vrede

Woonzorgcentrum
Rue Frans Léon 40
1140 EVERE
Solliciteer voor deze job: 
1