Vacature Hoofdverpleegkundige
hoofdverpleegkundige in Aarschot,
voltijds bij Sint Rochus (WZC)

Je komt te werken bij Sint Rochus (WZC)

Albertlaan 2, 3200 Aarschot

Als hoofdverpleegkundige heb je een coördinerende en sturende rol t.a.v. het verplegend en verzorgend personeel met als doel om de best mogelijke zorgverlening te garanderen aan de bewoners van de afdeling en overkoepelend tijdens de nacht. Daartoe creëert het team een volwaardig thuismilieu voor de residenten, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld worden aan een zo comfortabel mogelijk thuis vervangend verblijf in een stimulerende en animerende maar ook rustige leefomgeving.

Job profiel

Je neemt de operationele leiding van de entiteit voor je rekening:

 • hebt een proactieve en oplossingsgerichte humane houding, d.w.z. dat je probleemsituaties tijdig aanpakt en deze op creatieve wijze kan oplossen
 • bent een teamplayer met uitstekende communicerende vaardigheden en werkt goed samen met de andere hoofdverpleegkundigen en diensthoofden
 • neemt voldoende initiatief en fungeert als tussenpersoon tussen de medewerkers en de directie met als doel het realiseren van het beleidskader en de visie en missie van het departement zorg.

Je neemt ook het verpleegkundige luik en de verantwoordelijkheden ter harte:

 • hierbij sta je in voor persoonsgerichte zorg zoals aangepaste voeding en drank, wond- en palliatieve zorg…
 • stelt en volgt het zorgplan van bewoners van A tot Z op en beheert de medicatie en het medisch materiaal
 • begeleidt familieleden en biedt hen psychologische ondersteuning.

Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en beschikt minimaal over een bachelordiploma verpleegkunde of een hieraan gelijkgesteld diploma.

Bovendien heb je een diploma van een kaderopleiding verpleegkunde, Ba-na-Ba zorgmanagement of postgraduaat leiderschap in de zorg of behaal je het diploma ten laatste 2 jaar na de indiensttreding.

Kandidaten die uiterlijk binnen een termijn van twee jaar na indiensttreding het bewijs kunnen leveren van een masteropleiding verpleegkunde en vroedkunde of naast het bachelordiploma verpleegkunde, van een universitaire opleiding die bij voorkeur gericht is op de dagelijkse leiding van een verpleegkundig team of zich situeert in de sociale, psychologische of pedagogische wetenschappen (of gelijkwaardig) komen eveneens in aanmerking. Leidinggevende ervaring wordt zeker gewaardeerd.

Laatstejaars(bachelor)studenten krijgen onder voorbehoud toegang tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vier maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun einddiploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Job aanbod

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur. De verloning wordt, mits de correcte diploma's, berekend volgens IFIC categorie 17: het bruto maandsalaris aan huidige index bedraagt voor een voltijdse tewerkstelling minimum €4.022,44, met mogelijkheid tot volledige valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen voor een knelpuntberoep.

Het OCMW stimuleert gelijke kansen en diversiteit en biedt een zeer interessante verlofregeling aan.

Je kan bovendien genieten van volgende extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques van € 8/gewerkte dag (met eigen bijdrage van €1,09)
 • Een gratis hospitalisatieverzekering en voordeeltarief voor partner en kinderen
 • Fietsvergoeding van 0,35 €/km voor woon-werkverkeer
 • Volledige terugbetaling openbaar vervoer woon-werk verkeer
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en attractiviteitspremie
 • Aansluiting bij GSD-V: kortingen (op reizen, pretparken, bioscopen,…), premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven en tussenkomsten in medische kosten
 • Gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad
 • Tweede pensioenpijler (aanvullend pensioenstelsel)
 • Opleidings- en ontwikkelingskansen

Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen, fiets als met het openbaar vervoer.

Contactgegevens

Solliciteer nu