Vacature Verantwoordelijke bewonerszorg - WZC Oosterzonne
andere in Zutendaal,
voltijds bij Oosterzonne (WZC)

Je komt te werken bij Oosterzonne (WZC)

Nieuwstraat 2-6 , 3690 Zutendaal

Deze vacature staat niet langer open.

Zie andere vacatures voor de functie andere

Je bent als hoofd bewonerzorg mede verantwoordelijk voor het totale verpleegkundig, verzorgend en paramedisch team van het woonzorgcentrum. Je bezet een sleutelpositie in de begeleiding voor het creëren van een aangename woon- en leefomgeving voor de bewoners en hun familie. Je creëert en bewaakt het kader waarbinnen een kwaliteitsvolle werking wordt gerealiseerd.
Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het woonzorgcentrum en fungeert als zijn/haar rechterhand.

De operationele taken zijn gericht op onder meer:

Opvolgen van de personeelsbezetting en -afspraken binnen de zorgteams en dit ter ondersteuning van de hoofdverpleegkundigen.
Faciliteren van werkzaamheden van de diverse teams (zorg, paramedisch) en nieuwe ideeën en/of initiatieven binnen ons WZC
Initiëren van verbeterprojecten ter bevordering van kwaliteit, communicatie en betrokkenheid
Toezien op klasseren van verslagen en afspraken, op het naleven van afspraken, op het maken van (jaar)rapporten, 
Verbinden en verdiepen van de werking (o.m. uitwerken en tot stand brengen van visie en afsprakenkader op korte en langere termijn) en dit zowel op vlak van werking naar onze bewoners alsook families, vrijwilligers en derden.
Versterken van inspraak en betrokkenheid (we werken met o.m. werkgroepen die voorgezeten worden door diensthoofden, doel is verder te groeien in het inzetten van expertise en talenten #rol = helpen uitdiepen en richting geven, bijv.  interne audits door hoofden, adjuncten , enz. die bijdrage aan intervisie en groei )
Optimaliseren van de dialoog, communicatie en informatie binnen ons Wzc naar bewoners en hun families.
Ondersteuning (empowerment) van de hoofdverpleegkundigen bij de uitvoering van taken in verband met het beheer van de verpleeg- en zorgteams (conflictbeheersing, evaluaties,...)
 Helpen bij oplossen van problemen en conflicten indien die zich voordoen en hulp vereist is
Rechtstreeks leidinggevende van team nacht, team kine/mobiliteit en aan de kwaliteitsprojecten (ter ondersteuning van onze adjunct-hoofdverpleegkundigen)
Vervangen van hoofdverpleegkundige bij diens afwezigheid

Job profiel

• Vereiste studies

o Academische bachelor – Studiegebied Gezondheidszorg
o Professionele bachelor Verpleegkunde: Geriatrische verpleegkunde
o Kaderopleiding: bv. Leiderschap in de zorg

• Werkervaring: minstens 5 jaar ervaring
• Talenkennis: Nederlands en/of Frans (goed) – afhankelijk ligging WZC

Job aanbod

Verloning conform IFIC Looncategorie 18
Maaltijdcheques
Woon - werkverkeer
Makkelijke bereikbaarheid
Goede parkeergelegenheid
Personeelskortingen
Mogelijkheid aan intekenen op hospitalisatieverzekering aan goede voorwaarden
Doorgroeimogelijkheden
Goede werksfeer - betrokken teams / Hoge tevredenheid en kwaliteit

Deze vacature staat niet langer open.

Zie andere vacatures voor de functie andere