INFORMATIE i.v.m. KORTVERBLIJF

Wanneer gebruik maken van kortverblijf?

De thuiszorgsituatie mag nog zo goed georganiseerd zijn, soms zijn er periodes waarbij opvang van de zorgbehoevende oudere moeilijk is. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of tijdens de vakantieperiode. 

Kortverblijf is ook een goede optie om mantelzorger(s) de kans te geven even tot rust te komen. Zo'n kortverblijf kan perfect tijdens het weekend en gedurende de vakantie. Het kortverblijf brengt die adempauze die de mantelzorgers nodig hebben om de thuiszorg haalbaar te maken en vol te houden.

Het is ook een goede manier om uit te proberen of wonen in een woonzorgcentrum voor u (of de oudere waarvoor u zorgt) een oplossing is als zelfstandig wonen niet meer gaat.

Als de situatie weer normaal is, gaat men opnieuw naar huis.

Wat is een centrum voor kortverblijf?

Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten de thuisomgeving, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere verblijft dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum. Dit betekent een tijdelijke ontlasting voor de thuis- en mantelzorg.

Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met de andere bewoners. De kosten zijn meestal dezelfde als voor een opname in een woonzorgcentrum of RVT.

Hoe lang kan iemand opgenomen worden in kortverblijf?

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in kortverblijf.

Hoe kan ik via Woonzorgweb een centrum voor kortverblijf zoeken?

Een kortverblijf zoeken op Woonzorgweb is eenvoudig.

  • Ga naar www.woonzorgweb.be/rusthuizen
  • Geef je postcode/gemeente in
  • Klik op "extra zoektopties" en vink "kortverblijf" aan, klik vervolgens op "Resultaten weergeven"
  1. Kies in het overzicht het centrum van uw keuze.
  2. Verstuur uw aanvraag door onder het kaartje te klikken op ‘Neem contact op via e-mail’​

ZOEK HIER NAAR EEN KORTVERBLIJF OP WOONZORGWEB

 

Kortverblijf zoeken woonzorgweb