Hoe vind ik een wettelijk erkende serviceflat of assistentiewoning?

Niet elk appartement kun je een serviceflat of assistentiewoning noemen. Het moet een bepaalde oppervlakte beslaan, de gangen moeten breed genoeg zijn, de ventilatie moet beantwoorden aan bepaalde normen, de brandveiligheidsnormen zijn veel strenger dan voor gewone appartementen, enz... 

Alle praktische informatie hierover krijgt u bij:

  • het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: tel. 02 553 35 00 of op het internet: www.zorgengezondheid.be, OP DEZE PAGINA vindt u per provincie een lijst die u kan raadplegen.
  • de Federatie van rusthuizen van België: tel. 02 414 05 25 of via de website www.femarbel-ferubel.be (franstalig)
  • de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (www.bwr.be), op tel. 02 414 15 85