Stand van zaken na regeerakkoord eind 2011 over pensioenen?

Eind 2011 was het Regeerakkoord rond, dat tal van maatregelen bevatte om het pensioen te hervormen. Waar staan we?

Talloze studies en rapporten stellen vragen bij de betaalbaarheid van onze pensioenen. Meer ingrepen dringen zich op. Nochtans bevatte het Regeerakkoord van eind 2011 al heel wat maatregelen om de pensioenmaterie te hervormen.De maatregelen die daarin opgesomd zijn, treden pas in werking na het publiceren van een uitvoeringsbesluit of een KB… en die laten op zich wachten. Op het moment dat we dit schrijven – eind januari 2013, dus een dik jaar na het Regeerakkoord – is er enkel nieuwe wetgeving over het vervroegd pensioen en enkele bijzondere pensioenstelsels. Over de aanpassing van het overlevingspensioen heerst nog totale stilte…Recent werden de gelijkstellingen van niet gewerkte periodes, de pensioenbonus en het bijverdienen op de agenda van de ministerraad geplaatst. Er is dus nog geen KB, maar de aanzet is gegeven.

LEES DIT ARTIKEL VERDER OP DE WEBSITE VAN PLUS MAGAZINE

26 Maart 2013 - Auteur : Annemie Goddefroy