Nuttige adressen en informatie van thuiszorgdiensten

Woonzorgweb.be bevat al redelijk wat thuiszorg adressen. Maar uiteraard bestaan er (veel) meer instanties waar u terecht kan. We geven u alvast enkele nuttige adressen waar u informatie kan vinden i.v.m. thuiszorgdienst.

U kan zich ook steeds wenden tot het secretariaat van de Werkgroep Thuisverzorgers (Groeneweg 151, 3001 Heverlee, tel : (016) 22 73 37) dat over een uitgebreid adressenbestand beschikt, of tot andere verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Ook bij uw regionaal dienstencentrum kan u terecht voor de meest uiteenlopende informatie.

•             Voor algemene informatie, advies en hulp bij de organisatie v/d zorg kan u terecht bij:

 • het regionaal dienstencentrum;
 • verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;
 • de sociale dienst van het OCMW;
 • de sociale dienst van het ziekenfonds;
 • andere sociale diensten (vb. op uw werk, liga voor chronisch zieken...);
 • de zorgbemiddelaar van het samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg van uw regio;
 • de patiëntenbegeleidingsdienst, ontslagmanager of sociale dienst van het ziekenhuis;
 • de 'Handinfo', de 'Gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft' en de 'Gids voor gezinnen', uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap, gratis te verkrijgen op het volgende adres:
  • Ministerie van de Vlaamse gemeenschap // Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur // Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn // Bestuur algemeen Welzijnsbeleid // Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

of op de gratis Vlaamse Infolijn: 0800/30201.

•             Voor adressen van thuisverpleegkundigen kan u terecht bij :

 • het regionaal dienstencentrum;
 • verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;
 • de sociale dienst van uw ziekenfonds;
 • de sociale dienst van het OCMW;
 • een zelfstandig verpleegkundige;
 • een georganiseerde dienst voor thuisverpleegkunde;
 • het samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg in uw regio;
 • en uiteraard op Woonzorgweb, in de rubriek THUISZORG

•             Voor het verkrijgen van poetshulp kan u terecht bij :

 • de sociale dienst van het OCMW;
 • de diensten voor gezinszorg;
 • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in uw gemeente;
 • uw ziekenfonds;
 • het samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg in uw regio;
 • privé-personen.
 • U vindt ook heel wat dienstencheque bedrijven op Woonzorgweb, in de rubriek THUISZORG.

•             Voor klusjesdiensten kan u terecht bij :

 • het OCMW;
 • het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in uw gemeente.
 • Ook bieden heel wat dienstencheque bedrijven deze dienst aan. Zoek HIER

•             Voor 'warme maaltijden aan huis' kan u terecht bij :

 • de sociale dienst van het OCMW;
 • het gemeentebestuur;
 • traiteurs uit uw streek;
 • de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen - ZOEK HIER
 • privé-personen.

•             Voor dagverzorging kan u zich wenden tot :

 • uw ziekenfonds;
 • de erkende dagverzorgingscentra;
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel, tel: (02) 225 84 11;
 • de dienstencentra;
 • de rust- en verzorgingstehuizen - ZOEK HIER
 • de rusthuisinfofoon, tel. (078) 15 25 25 (tussen 9 en 12 u.).

•             Voor tijdelijke opvangmogelijkheiden kan u zich richten tot :

 • uw ziekenfonds;
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel, tel: (02) 225 84 11;
 • de rust- en verzorgingstehuizen in uw buurt;
 • erkende centra voor kortopvang;
 • de rusthuisinfofoon, tel. (078) 15 25 25 (tussen 9 en 12 u.).

•             Voor het verkrijgen van mantelzorgtoelagen kan u zich informeren bij :

 • de sociale dienst van uw ziekenfonds;
 • het gemeentebestuur;
 • het provinciebestuur;
 • het samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg in uw regio.

•             Voor informatie omtrent woningpremies kan u zich wenden tot :

 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel, tel: (02) 225 84 11;
 • het Vlaams Gewest, afdeling Financiering Huisvestingsbeleid, E.Jacqmainlaan 156 bus 7, 1000 Brussel, tel: (02) 553 82 98;
 • het provinciebestuur;
 • de sociale dienst van uw gemeente;
 • het regionaal dienstencentrum.

•             Voor vervoer om medische redenen kan u zich richten tot :

 • de sociale dienst van uw ziekenfonds;
 • de sociale dienst van het ziekenhuis.

•             Voor informatie over voorzieningen voor gehandicapten kan u terecht bij:

 • het Ministerie van Sociale Zaken, Zwarte Lievevrouwestraat 3C, 1000 Brussel, tel: (02) 509 81 06;
 • het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel, tel: (02) 225 84 11;
 • de sociale dienst van uw ziekenfonds.

•             Voor het verkrijgen van premies en tegemoetkomingen kan u zich wenden tot :

 • de sociale dienst van uw ziekenfonds;
 • de sociale dienst van het OCMW;
 • het gemeentebestuur;
 • het provinciebestuur;
 • het Ministerie van Sociale Zaken, Zwarte Lievevrouwestraat 3C, 1000 Brussel, tel: (02) 509 81 25 of (02) 509 84 28.

•             Bij emotionele moeilijkheden kan u hulp zoeken bij :

 • familieleden;
 • een vriend;
 • een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg;
 • de polyvalente centra voor maatschappelijk werk (CLG's, CMW's...).

•             Bij klachten kan u zich wenden tot :

 • de dienst zelf;
 • de sociale dienst van uw ziekenfonds;
 • de sociale dienst van het OCMW;
 • de juridische dienst van uw ziekenfonds;
 • de rusthuis-infofoon, tel. (078) 15 25 25 (tussen 9 en 12 u.).

Bron:  Werkgroep thuisverzorgers vzw