RESULTATEN WOON-ZORGENQUÊTE 2021

RESULTATEN WOON-ZORGENQUÊTE 2021

Kortenberg, 23 juli 2020 - De corona-crisis heeft het vertrouwen van de Vlaming in woonzorgcentra aangetast. De grootste groep geeft vandaag de voorkeur aan thuisverpleging en mantelzorg. Dat blijkt uit onze jongste woon-zorgenquête. 1083 internetgebruikers, waarvan 76% 50 jaar of ouder, vulden de vragenlijst eind juni in.

Een ander significant resultaat is de stijging van de leeftijd waarop men verwacht een beroep te zullen doen op ouderenzorg. In de vorige Woonzorgweb-enquête zei 25% “vanaf 85 jaar”. Vandaag, een goed jaar later, is dat 34%. Alle andere antwoordmogelijkheden, van 65 jaar tot 80 jaar, scoren lager dan in 2020.

Reputatie 

Andere verschuivingen zijn subtieler, maar samen schetsen ze een duidelijk beeld. De populariteit van woonzorgcentra daalt van 13% naar 10%. De verschuiving gebeurt volledig in het voordeel van de combinatie mantelzorg en thuiszorg. Deze oplossing is nu aantrekkelijker geworden dan verhuizen naar een assistentiewoning of een zorgcentrum.

Vergeleken bij 2020 zijn nu meer respondenten geneigd hun intrek te nemen bij kinderen of familie. 

Sinds de virusuitbraken wordt de algemene reputatie van een woonzorgcentrum belangrijker geacht dan de kwaliteit van de zorg. Op de vraag hoe de pandemie hun kijk op woonzorgcentra heeft beïnvloed, antwoordt 30% “in negatieve zin”.

VRAAG Heeft de corona-epidemie uw mening over woonzorgcentra en assistentiewoningen veranderd? VL%
mijn mening is niet veranderd 46%
Ja, in negatieve zin (vb: omdat de virusuitbraken moeilijk te voorkomen bleken, ...) 30%
Ja, in positieve zin (vb: omdat het personeel zich enorm inzette voor de bewoners, ...) 24%

 

Dankbaar dat ouderenzorg bestaat

Op de vraag “Wanneer ik denk aan ouderenzorg, dan…” antwoordt nu 24% “aan de vele mensen die zich dagelijks inzetten”. Vorig jaar was dat 17%, een grote sprong dus. Maar 17% antwoordt met “… heb ik eerder negatieve gevoelens”, en dat is 4% meer dan in 2020.

Over deze woon-zorgenquête:

De vragen van deze enquête werden online beantwoord tussen 22-06 en 04-07-2021 op de website www.woonzorgweb.be. Van de 1.083 respondenten aan deze Nederlandstalige enquête zijn 577 (53%) 50 tot 70 jaar, 262 (24%) zijn jonger en 244 (23%) zijn ouder. 95% woont thuis, 3% bij een kind of andere familie, 2% in een assistentiewoning of zorgflat en 1% in een woonzorgcentrum.

Meer info nodig? Contacteer ons

In 2020 werd deze woonzorg-enquête ook gehouden. 

Klik hier voor de woonzorg-enquête 2020