Wonen in een Woonzorgcentrum (rusthuis)

Wat mag u verwachten?

Een woonzorgcentrum (de nieuwe benaming voor een rusthuis) biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen.

Al wie 65 jaar of ouder is, kan terecht in een woonzorgcentrum. In de praktijk is een woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie echt niet meer thuis kan wonen. Het is dus pas als andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer bieden en u bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig heeft, dat u naar een woonzorgcentrum verhuist.

U heeft als bewoner van een woonzorgcentrum uw eigen kamer en leefruimte. Uiteraard kan u als bewoner het centrum in- en uitgaan wanneer u dat wilt en kunnen familieleden of vrienden bij u langskomen wanneer u dat wilt. U kan rekenen op extra ondersteuning, dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot verzorging en verpleging.

Voor wie dat wenst wordt er in de meeste woonzorgcentra animatie aangeboden.
Dit kunnen sportieve activiteiten (bijv.: een turnen), spel activiteiten (bijv.: volksspelen), culturele activiteiten (bijv.: een museum bezoeken),...zijn. Meestal zijn dit gratis activiteiten. Voor vervoer of toegang tot bijv. een museum wordt meestal wel geld aangerekend.

Sinds 2013 zijn de Vlaamse woonzorgcentra verplicht om hun kwaliteit te meten. De eerste resultaten van die metingen zijn ondertussen beschikbaar. De indicatoren zijn ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de woonzorgcentra in beeld te brengen. Het navragen van het rapport kwaliteitsindicatoren kan interessant zijn voor de uiteindelijke keuze van een rusthuis. Wilt u hier meer over weten? Klik hier om de website te bekijken met informatie over deze rapporten kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra in Vlaanderen.

Aan een woonzorgcentrum (de nieuwe benaming voor een rusthuis) kan ook een serviceflatgebouw, dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf verbonden zijn. Het woonzorgcentrum kan ook samenwerken met zorgverleners uit de thuiszorg.

ZOEK HIER EEN WOONZORGCENTRUM (RUSTHUIS)

Rust- en verzorgingstehuis (RVT)

Het overgrote deel van de woonzorgcentra is tevens erkend als RVT ('Rust- en verzorgingstehuis'). Deze erkenning wijst er op dat de voorziening ook meer intensieve verzorging en begeleiding kan bieden. Sommige RVT’s beschikken daarenboven over een bijzondere erkenning als 'Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsels', Dergelijke centra beschikken over een afdeling die gespecialiseerd is in de verzorging van een beperkt aantal gestabiliseerde coma-patiënten.

Rusthuis (ROB)

De afkorting ROB zal u ongetwijfeld ook tegenkomen. Deze afkorting staat voor: Rusthuis of Rustoord voor Bejaarden. Waarbij een rusthuis een collectieve woonvorm is waar aan personen ouder dan 60 jaar huisvesting wordt geboden met de mogelijkheid gebruik te maken van dagelijkse hulp en verzorging.

Een lijst met de door de overheid erkende woonzorgcentra en alle nuttige info kan u vinden op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor meer informatie kan u ook terecht bij de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25.

BRON: www.vlaanderen.be

MEER INFO: www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/ouderenzorg/woonzorgcentra-vroeger-rusthuizen