RESULTATEN WOON-ZORGENQUÊTE 2020

Kortenberg, april 2020 - 39% van de Vlamingen verwacht dat hij zijn huis of appartement zal moeten verkopen om de kosten van het ouder worden te betalen. Dat blijkt uit onze enquête van maart 2020 via woonzorgweb.be. Als zelfstandig wonen niet meer kan, kiest de grootste groep voor een assistentiewoning of zorgflat.

De enquête werpt een licht op wat de Vlaming van plan is wanneer hij afhankelijk wordt van anderen. Van de 1623 deelnemers leeft 96% nog thuis; driekwart van hen zijn 50-plussers. Het moment om keuzes te maken ligt voor de meesten niet ver in de toekomst meer.

Pensioen volstaat niet

Op de vraag hoe zij ouderenzorg zullen bekostigen, antwoordt 39% “door mijn huis of appartement te verkopen”. 22% zal zijn pensioen kunnen aanvullen met spaargeld, 13% verwacht bij het OCMW te moeten aankloppen en 8% rekent op de kinderen en familie. Slechts 15% gaat er van uit dat zijn pensioen zal volstaan. Afgerond: amper 1 op 7 ziet zich rondkomen met zijn pensioen.

Assistentiewoning is populairst

Als ze zich niet meer kunnen beredderen, wil de grootste groep (38%) verhuizen naar een assistentiewoning of zorgflat. De populariteit van deze oplossing is een verrassing. Vlaanderen telt op dit moment ongeveer 4000 leegstaande zorgflats. Op termijn zullen die dus allicht bewoond geraken.

Bijna evenveel deelnemers aan de enquête van Woonzorgweb (37%) stellen hun hoop op de combinatie van thuisverpleging en mantelzorg door naasten. 13% denkt aan een wooncentrum. Slechts 1 op 20 wil of kan gaan inwonen bij kinderen.

Trend: samen onder één dak

Opvallend is dat 6% het liefst onder één dak gaat samenwonen met andere ouderen. In de praktijk is co-housing nog uiterst zeldzaam. Maar het kan een trend worden. Van wie nog geen 50 is, geeft 10% hier de voorkeur aan.

Ligging, prijs en zorgkwaliteit

De enquête peilde naar wat de keuze bepaalt voor een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. In de eerste plaats kijkt de Vlaming naar de ligging: hij wil een bepaalde stad of gemeente. Daarna komt de (dag-)prijs. Op de derde plaats komt de kwaliteit van de zorg, zowel algemeen als verpleegkundig.

De locatie (stad of gemeente)

26.5%

De (dag)prijs

24.5%

De (verpleegkundige) zorg

22%

De algemene reputatie van het centrum

19%

Terug meer sociale contacten hebben

8%

Wat de overige keuzecriteria betreft, toont de Vlaming zich alweer een Bourgondiër: de kwaliteit van het eten is veruit het voornaamst. 8% wil ook graag zijn huisdier mogen meebrengen.

Dankbaar dat ouderenzorg bestaat

42% is dankbaar dat ouderenzorg voorhanden is en dat hij er zal kunnen op rekenen. 24% denkt bij het woord “ouderenzorg” in de eerste plaats aan al diegenen die zich voor de senioren inzetten. 13% heeft een eerder negatieve opinie over de ouderenzorg. Of de covid-19 crisis deze cijfers sterk beïnvloedt, is nog niet duidelijk. De enquête vond plaats toen die crisis nog niet haar volle omvang had bereikt. 344 deelnemers een de enquête, dat is 1 op 5, hopen dat er alternatieven komen voor het huidige aanbod; bij wie nog geen 50 is, gaat het om meer dan 1 op 4. Een signaal dat de sector niet mag negeren.

Over deze woon-zorgenquête:

De vragen van deze enquête werden online beantwoord tussen 10 en 30 maart 2020 op de website www.woonzorgweb.be. Van de 1.623 respondenten aan deze Nederlandstalige enquête zijn 934 (58%) 50 tot 70 jaar. 394 (24%) zijn jonger en 295 (18%) zijn ouder. 96% woont thuis, 2% bij een kind of andere familie, 2% in een assistentiewoning of zorgflat en iets minder dan 1% in een woonzorgcentrum.