Pensioenopbouw - Vermogensbescherming

Bank of verzekeringen, hoe je het ook draait of keert, steeds kom je bij vermogen uit. Beide sectoren zijn dagdagelijks bezig met financiële producten en financiële bescherming. Iedereen is dagdagelijks bezig de financiële middelen op peil te houden, te doen groeien of te beschermen. Zo ook je pensioen.

Agomax, partner van Woonzorgweb, is ervan overtuigd dat verzekeringsproducten voldoende mogelijkheden bieden om niet alleen jouw vermogen, zowel voor als na je pensioen, te beschermen maar ook te laten aangroeien.

Volgens de Van Dale betekent vermogen o.a. rijkdom, geld, bezit, maar ook het totaal van de creditposten op de balans (eigen vermogen - schulden). Wie wil kan zelfs een woordspelletje spelen want vermogen bestaat uit twee woorden: ver en mogen. Het is je met andere woorden toegestaan ver te mogen komen; je hebt de toelating dit te doen.

Een vermogen opbouwen is echter niet eenvoudig. Het verliezen gaat veel sneller. Het behouden vraagt ook heel wat volgehouden inspanning.

Agomax, verzekeringsmakelaar en professionele vermogensbeschermer, stelt zich tot doel haar klanten bij te staan in de bescherming van hun vermogen. Enkel dankzij die bescherming is men in staat het vermogen veilig en verstandig te laten aangroeien.

Behoefte aan een extra woordje uitleg over pensioenopbouw en vermogensbescherming? Neem dan vrijblijvend contact op met Agomax, uw onafhankelijke expert, op het nummer 09/330.40.40.