Pensioenhervorming bijgestuurd

Na overleg tussen regering en sociale partners werden de oorspronkelijke hervormingsplannen nog bijgestuurd.

De bijsturingen op het vlak van brugpensioen leest u in de voorgaande pagina’s. Hieronder vindt u wat er nog verandert voor het vervroegd pensioen en het tijdskrediet. Let wel: deze bijsturingen werden nog niet omgezet in wetteksten.

BIJSTURINGEN VERVROEGD PENSIOEN

  • Wie in 2012 minstens 60 jaar is (geboren ten laatste op 31.12.1952) én 35 loopbaanjaren heeft kan met vervroegd pensioen wanneer hij dat wenst (in 2013, 2014, 2015,…).
  • Voor wie in 2012 tussen 57 en 61 jaar is (geboren tussen 01.01.1951 en 31.12.1955) en minimum 31 jaren loopbaan heeft, wordt het vervroegd pensioen hoogstens 2 jaar uitgesteld en geen 5 jaar (zie tabel).
  • Wie op eenbepaald moment voldoet aan de leeftijds‐ en de loopbaanvoorwaarden om toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen zal nog steeds een aanvraag kunnen indienen bij de Rijksdienst voor pensioenen, ongeacht de datum waarop het pensioen aanvangt.
  • Wie vóór 28 november 2011 een akkoord gesloten heeft met zijn werkgever om – buiten het systeem van brugpensioen - vervroegd te stoppen en dan met vervroegd pensioen te gaan op 60 jaar na een loopbaan van 35 jaar, zal dat nog mogen doen. Het gaat hier om de werknemers die niet in aanmerking komen voor de leeftijds/loopbaanvoorwaarden voor brugpensioen , maar die toch een akkoord sluiten met hun werkgever om vόόr 60 jaar te stoppen en een aanvullende vergoeding van hun werkgever ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkering (pseudo-brugpensioenen of Canada Dry genoemd). Voor deze werknemers zal de leeftijd voor het vervroegd pensioen niet opschuiven. Een KB moet nog de concrete modaliteiten bepalen.

LEES DIT ARTIKEL VERDER OP DE WEBSITE VAN PLUS MAGAZINE

26 April 2013 - Auteur : Annemie Goddefroy

ONTDEK HET AANBOD OP WOONZORGWEB.BE

Zoek een serviceflat te koop

Zoek een serviceflat te huur

Zoek een woonzorgcentrum / rusthuis