Mypension.be vertelt wanneer u op pensioen kan

Mypension.be vertelt wanneer u op pensioen kan

21 Januari 2016 - Auteur : Belga

Voortaan kan iedere ambtenaar, werknemer of zelfstandige online nagaan op welke datum hij op pensioen kan gaan. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus stelden de nieuwe snufjes van het pensioenportaal mypension.be voor.

De website bestond al, maar wordt stelselmatig uitgebouwd. De burger kon er al bepaalde gegevens over zijn carrière en pensioen raadplegen, maar voortaan is het dus ook mogelijk om eenvoudig de vroegst mogelijke pensioendatum te berekenen. De site is toegankelijk via de e-ID.

"Burgers zullen nu sneller geïnformeerd worden over hun pensioenrechten", aldus Bacquelaine. Maar ook de pensioeninstellingen varen er wel bij. "Zij steken nu immers heel wat middelen en tijd in het beantwoorden van vragen van burgers over hun pensioendatum of -bedrag."