Informatie ivm Dementie

Of een Woonzorgcentrum geschikt is om personen met dementie te ontvangen ziet u op de profielpagina's op Woonzorgweb.be bij "HET CENTRUM IS TOEGANKELIJK VOOR: Personen met dementie / Personen met Alzheimer".                                           

Zoek hier een geschikt Woonzorgcentrum in uw buurt. 

Ouderen met dementie hebben nood aan een andere aanpak dan ouderen met een lichamelijke zorgbehoefte. Deze personen hebben behoefte aan een veilige omgeving waarin ze zich toch vrij kunnen bewegen.

Vaak bestaat er intern in woonzorgcentra een werkgroep dementie. Hieraan nemen zorgkundigen en verpleegkundigen, maar ook animatoren, kinesisten en ergotherapeuten deel. Zij vergaderen op regelmatige basis over verschillende thema's en sensibiliseren andere medewerkers hierover.

Voor onderstande informatie ging de redactie van Woonzorgweb ten rade bij Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op www.dementie.be. U kan ook hun brochure downloaden Basisinformatie Dementie. Voor meer informatie en duiding raden wij ook aan zich verder te informeren bij bevoegde instanties, zoals het expertisecentrum dementie.

Wat is dementie?

Dementie is een ernstige aandoening die berust op een geleidelijke achteruitgang van het functioneren van de hersenen (door een afname van zenuwcellen en/of verbindingen tussen zenuwcellen). 

Dementie is niet een op zichzelf staande ziekte met één enkele oorzaak, maar een verzamelnaam voor verschillende ziektes die leiden tot een achteruitgang van het geestelijk functioneren. De symptomen van dementie zijn afhankelijk van de vorm van dementie. Geheugenstoornissen zijn vaak het meest prominent maar veelal zijn er ook problemen met het denken en met taal, zijn er veranderingen in het gedrag en/of het emotionele functioneren. Op termijn wordt een dementerend persoon afhankelijk van de hulp van anderen.

Hoe vaak komt dementie voor?

De kans dat een persoon in zijn leven dementie krijgt ligt rond de 20 procent, voor vrouwen nog wat hoger. Op oudere leeftijd heeft men meer kans op dementie. Andere risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dementie zijn erfelijke factoren en levensstijl. Doordat de bevolking steeds ouder wordt kunnen we verwachten dat het aantal mensen met dementie in de toekomst zeer sterk zal stijgen

Vormen van dementie

1. Ziekte van Alzheimer. De meerderheid van de mensen met dementie lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er tussen de hersencellen ophopingen van eiwit, waardoor de hersenen niet meer goed kunnen functioneren. De ziekte van Alzheimer kent een sluipend begin en een progressieve achteruitgang van het geestelijk functioneren
 
2. Vasculaire dementie. Een andere relatief vaak voorkomende vorm is vasculaire dementie. Hierbij ligt de oorzaak bij een slechte doorbloeding van de hersenen, zoals bij een beroerte. Veel mensen met vasculaire dementie hebben een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. Deze vorm van dementie begint vaak onverwacht en het verloop is typisch schommelend (met plotse verergeringen).
 
3. Frontotemporale dementie. Bij frontotemporale dementie (ook ziekte van Pick genoemd) zijn de voorste, frontale deel van de hersenen en/of de temporele kwab beschadigd. De symptomen bij deze vorm van dementie verschillen naargelang de plaats in de hersenen waar de ziekte begint. Veelal zijn de eerste symptomen zijn gedragsveranderingen en/of taalstoornissen, met pas later ook cognitieve achteruitgang. Frontotemporale dementie komt relatief vaak voor op jonge leeftijd.
 
4. Lewy body dementie. Een laatste vorm van dementie, die meestal voorkomt bij mensen ouder dan 65 jaar, is Lewy body dementie. Deze vorm wordt veroorzaakt door ophopingen van eiwit in de hersenen die Lewy lichaampjes worden genoemd. Lewy body dementie heeft typisch een sprongsgewijs verloop van verstandelijke achteruitgang met periodes zitten van relatief herstel. Lewy body dementie zorgt vaak voor verschijnselen die doen denken aan de ziekte van Parkinson (v.b. trillen, rigiditeit, langzame beweging, etc.).
 
Naast de hierboven besproken vormen zijn er een aantal zeldzame vormen van dementie, zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en aids dementie.

Behandeling van dementie

Er zijn tot op heden geen geneesmiddelen die de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie kunnen genezen. Er zijn daarentegen wel medicijnen die de symptomen verlichten of die het verloop van de ziekte kunnen vertragen.

Daarnaast zijn er niet-medicamenteuze behandelingen voor dementie die tot doel hebben de persoon met dementie en zijn naaste omgeving te helpen omgaan met de ziekte. Tijdens vroege stadia van de ziekte kan een persoon met dementie onder andere geholpen worden door het aanleren van technieken om het onthouden van informatie te verbeteren, zoals een training in het gebruik van geheugensteuntjes.