Ik ben met pensioen en wil iets bijverdienen

Momenteel mag iemand die met pensioen is bijverdienen, maar dan wel binnen bepaalde grenzen. Overschrijdt u die grenzen, dan wordt uw pensioen ingekort (tot 15% overschrijding)  of zelfs geschorst (boven 15% overschrijding).

De grenzen hangen af van uw leeftijd, het type pensioen (rust- of overlevingspensioen) , uw gezinslast en het feit of u ouder of jonger bent dan 65 jaar. Vanaf 2013 zullen nieuwe regels gelden voor het bijverdienen als gepensioneerde.

LEES DIT ARTIKEL VERDER OP DE WEBSITE VAN PLUS MAGAZINE

18 Juni 2012 - Auteur : Annemie Goddefroy, Jocelyne Minet