Ik ben 50-plus en wil tijdskrediet nemen

Wat het tijdskrediet betreft, zijn het vooral de mensen tussen 50 en 55 die in de klappen delen. En het wordt er voor hen niet gemakkelijker op om na te gaan of en wélke uitkering ze kunnen krijgen. Sinds de hervorming van de eindeloopbaan is er een verschil tussen het recht op een tijdskrediet en het recht op een uitkering. 

Hieronder vindt u de wijzigingen voor het systeem van tijdskrediet in de privé-sector. Voor de wijzigingen in de reglementering van de loopbaanonderbreking in de openbare sector, kunt u terecht op de website van de rva: www.rva.be.

55-PLUSSERS IN DE PRIVÉSECTOR

Voor 55-plussers in de privésector verandert er niets. Als zij aan de loopbaan- en anciënniteitsvoorwaarden voldoen, kunnen zij een tijdskrediet nemen en krijgen ze een verhoogde uitkering. De gelijkstelling voor het pensioen verandert wel.

WAT BLIJFT:

  • 55-plussers tellen nog steeds niet mee voor de bepaling van de 5%-drempel. Dit wil zeggen dat zij – als ze aan alle voorwaarden voldoen – een echt récht op tijdskrediet hebben. De werkgever kan het hen niet weigeren met het argument dat er al 5% van de werknemers een tijdskrediet hebben genomen.
  • de thematische verloven: ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, … : wie dergelijk tijdskrediet neemt hoeft niets te vrezen. De regels blijven onveranderd en de gelijkstelling voor het pensioen blijft onaangeroerd. 
    LET OP Een thematisch verlof is niet hetzelfde als een gemotiveerd tijdskrediet (zorg, opleiding, ziekte kind). De duur van een thematisch verlof wordt ook niet in rekening gebracht om te zien of uw recht op tijdskrediet uitgeput is of niet. Het ene kan wel een aanvulling vormen op het andere. Zo kunt u een thematisch palliatief verlof nemen en daarna (als u aan de voorwaarden voldoet) een tijdskrediet met het motief zorg owv palliatieve verzorging.

WAT VERANDERT : HET RECHT OP TIJDSKREDIET EN HET RECHT OP EEN UITKERING WORDEN GESCHEIDEN

Bent u 50-plus en kandidaat voor een tijdskrediet?... LEES VERDER OP PLUS MAGAZINE