Ik ben 50-plus en wil met brugpensioen

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – de nieuwe naam voor het brugpensioen - wordt langzaam uitgehold, al was het maar door de alsmaar zwaardere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

De tendens van het regeerakkoord van eind december 2011 was duidelijk: de voorwaarden om nog met brugpensioen te kunnen gaan worden alsmaar zwaarder.

De aanpassing van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden werd al in een KB gegoten en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dit KB bevat ook de -minder bruuske- overgangsregeling voor vrouwen. 

Het overleg tussen sociale partners en regering leidde tot een lichte aanpassing van de maatregelen in het regeerakkoord.

LEES DIT ARTIKEL VERDER OP DE WEBSITE VAN PLUS MAGAZINE

18 Juni 2012 - Auteur : Annemie Goddefroy, Jocelyne Minet