Ik ben 50-plus en verlies mijn werk

De werkloosheidsuitkeringen zullen sneller dalen. Wat 50-plussers betreft is het vooral de anciënniteitstoeslag die verstrengd zal worden. Ook belangrijk: de gelijkstelling van periodes werkloosheid voor de berekening van het pensioen wordt beperkt.

SNELLERE DALING VAN DE  UITKERINGEN

De versnelde daling voorzien in het Regeerakkoord zou normaal in werking treden op 1 juli 2012, maar is uitgesteld tot 1 november 2012. Momenteel wordt de periode van werkloosheid onderverdeeld in 2 periodes voor alleenstaanden en gezinshoofden en in 3 periodes voor samenwonenden. Enkel samenwonenden komen in een periode terecht waarin een forfait wordt uitgekeerd. In het kader van de nieuwe reglementering is er sprake van 3 werkloosheidsperiodes voor alle werklozen. Gezinshoofden en alleenstaanden zullen dus ook in een forfait terechtkomen:  

  • Eerste periode: 1 jaar : vanaf 2013: eerste 3 maanden (periode A) aan 65% (dat is 5% hoger dan vroeger) van een begrensd loon van maximum € 2.370 , dan 3 maanden aan 60% van dit loon (periode B) , dan 6 maanden aan 60% van loon dat begrensd is op € 2.210 (periode C) .
  • Tweede periode: van 2 tot 36 maanden : eerste 2 maanden (tweede periode A vast) 60% voor gezinshoofden, 55% voor alleenstaanden, 40% voor samenwonenden van een loon dat begrensd is op € 2.065 per maand. Dan komt er een tweede periode B variabel: 2 maanden extra per jaar beroepsloopbaan, aan hetzelfde percentage, maar maximum voor 10 maanden. Dan komt er een  tweede periode C variabel en degressief per 6 maanden en dit voor maximum 24 maanden. Deze periode C geldt enkel voor wie meer dan 5 jaar gewerkt heeft. Wie minder gewerkt heeft komt onmiddellijk in de derde periode (forfait) terecht.
  • Derde periode: forfait (onbeperkt in de tijd)  

Deze regeling van versnelde daling geldt niet voor :

KLIK HIER EN LEES HET ARTIKEL VERDER OP PLUS MAGAZINE