CORONA UPDATE - Eerste versoepelingen in woonzorgcentra: meer bezoek en bewegingsvrijheid

Februari 2021 - De taskforce zorg heeft het licht op groen gezet voor de eerste versoepelingen in de woonzorgcentra en hieraan verbonden assistentiewoningen.

In woonzorgcentra waar 90 procent van de bewoners en 70 procent van het personeel twee dosissen vaccin heeft gekregen, worden na tien dagen meer contacten tussen de bewoners onderling en met bezoekers mogelijk. Dit geldt ook voor de assistentiewoningen die fysiek verbonden zijn met de woonzorgcentra en waar al gevaccineerd is.  

Concreet zal elke bewoner twee knuffelcontacten mogen zien, waarbij fysieke nabijheid dus toegelaten wordt. Bovendien mogen die twee contacten om de twee weken wisselen.

Daarnaast kunnen ook binnen het woonzorgcentrum zelf enkele zaken worden versoepeld. Zo kunnen bewoners vrijer bewegen door de voorziening en mogen ze in groepjes van vier de voorziening verlaten.

Ook contacten tussen verschillende leefgroepen kunnen opnieuw, mits de afstandsregels gerespecteerd worden. Daarnaast mogen de bewoners ook opnieuw samen eten in het restaurant van de voorziening, maar dan liefst met een vaste plaats en voldoende afstand tussen de leefgroepen.

Deze regels gelden zowel voor gevaccineerde als niet-gevaccineerde bewoners in de voorziening. De niet-gevaccineerde bewoners genieten immers mee bescherming dankzij de groepsimmuniteit binnen de gevaccineerde voorziening. Zij mogen dus niet uitgesloten worden van gezamenlijke maaltijden of activiteiten.

De Taskforce beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. De viruscirculatie in de samenleving noopt tot voorzichtigheid.

KLIK VOOR MEER INFO ROND VERSOEPELINGEN ZORGCENTRA