Andere woonvormen voor senioren

Voor senioren: aanleunwoningen, clusterwoningen, groepswoningen, satellietwoningen, kangoeroewoningen

Aanleunwoningen zijn gebouwd in de onmiddellijke omgeving van een woonzorgcentrum (rusthuis).

Clusterwonen is een vorm van kleinschalig groepswonen met zorgruimten en rond-de-klok aanwezigheid van ondersteunend personeel.

Men spreekt van groepswonen wanneer valide senioren een huis delen om elkaar te ondersteunen. Iedere persoon of koppel heeft privé-woonruimte, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimten. Lees hierover meer op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Satellietwoningen liggen op een afstand van een woonzorgcentrum, maar de bewoners kunnen rekenen op zorgen en diensten van dit WZC.

Kangoeroewoningen bestaan uit twee woonzones: één, doorgaans op de gelijkvloerse verdieping, voor een oudere of een bejaard koppel, en één, doorgaans op de hogere verdieping(en) voor een jonger koppel. 

Meer uitleg over deze andere woonvormen voor senioren staat o.m. bij Home-Info.