WOW – Pensioencheck

Over onze specialist: 

Günther Polfliet is 53 jaar en is al 29 jaar met hart en ziel actief in de verzekeringen. De laatste 8 jaar als onafhankelijk zelfstandig makelaar met kantoor in Gent (www.agomax.be).  Volgens Günther is de klant de kern van zijn bedrijf en is zorg dragen voor zijn klanten zijn grootste bekommernis

Waardig ouder worden, is dat niet wat we allemaal voor ogen hebben?

Om dat te bereiken is er ook nood aan een gezond financieel leven en een financiële planning. Daarom raden wij iedereen aan om rond zijn 55ste de "pensioencheck®" te doen. In dit artikel bespreken we het eerste punt van de pensioencheck®, het situeren.

Is het op je 55ste niet te vroeg? Zeer zeker niet, want er rest je maar 10 tot 12 jaar meer waarin je geld kunt verdienen door te werken. Eens op pensioen wordt het moeilijk om nog bij te gaan sturen tenzij je liever door blijft werken dan te geniet van je verdiende rust.

De pensioencheck® bestaat uit vier luiken:

  1. Situeren
  2. Voorstellen
  3. Beslissen
  4. Onderhouden

In dit artikel beperken we ons tot het eerste luik. Situeren is een actieve wisselwerking tussen informeren en luisteren, vraag en antwoord.

Tijdens het pensioencheck® gesprek wordt aandachtig geluisterd naar wat iemand op dat moment allemaal bezit, wat de toekomstplannen en - dromen zijn, hoe de financiële stamboom eruit ziet. Met andere woorden, elk financieel onderdeel wordt in kaart gebracht met de bedoeling perfect te weten waar iemand exact staat en wat vanuit die gegevens kan ondernemen worden om te realiseren en bij te sturen waar het kan.

Zo een gesprek is een pure confrontatie met jezelf. Heel veel mensen willen die confrontatie vermijden, lopen er van weg of gaan er van uit dat het allemaal wel zal meevallen. De kop in het zand steken is helaas niet de juiste oplossing want er komt in elk geval een moment waarbij het inkomen niet meer groeit zoals het jaren lang gegroeid is. De kosten daarentegen nemen stelselmatig toe wat tot financieel oncomfortabele situaties kan leiden waarbij wensen en verlangens niet kunnen vervuld worden en ontgoocheling komt na de ontnuchtering.

Vermijd deze ontnuchtering, vermijd deze ontgoocheling en doe de pensioencheck®. Als voorbereiding op dit gesprek kan je alvast HIER even een kijkje nemen. Maak van het gesprek vervolgend een WOW-ervaring zodat waardig oud worden realistisch kan, mag en mogelijk is.