Welke verzekeringen heb ik nodig in een Woonzorgcentrum of Serviceflat?

Over onze specialist: 

Günther Polfliet is 53 jaar en is al 29 jaar met hart en ziel actief in de verzekeringen. De laatste 8 jaar als onafhankelijk zelfstandig makelaar met kantoor in Gent (www.agomax.be).  Volgens Günther is de klant de kern van zijn bedrijf en is zorg dragen voor zijn klanten zijn grootste bekommernis

Op een gegeven moment is het zover. Je overweegt om naar een zorginstelling of assistentiewoning te gaan, of er toch minstens al informatie over op te vragen. Waar moet je dan op letten als het gaat over verzekeringen?

Brandverzekering:

Het eerste waar je zal aan denken is de brandverzekering. Je verlaat immers jouw woning en neemt jouw intrek op een nieuw adres. Je brandpolis houdt echter niet op te bestaan omdat je verhuist. 

Tijdens de bespreking met de zorginstelling doe je er goed aan om na te vragen of je nog een brandpolis moet hebben voor het luikje "gebouw". Er zijn namelijk zorginstellingen die een globale polis hebben voor alle kamers.

Trek je in een zorgflat als eigenaar van de flat dan ben je automatisch verzekerd als mede-eigenaar in wat men de blokpolis noemt. Vraag in elk geval een kopie van de blokpolis, je hebt er recht op.

In beide gevallen meld je aan je makelaar dat je brandpolis moet herleid worden tot het louter verzekeren van de "inhoud", al dan niet uitgebreid met de optionele waarborgen diefstal en rechtsbijstand. Vaak zal je het verzekerd kapitaal “inhoud” ook mogen verminderen omdat je vermoedelijk niet al je bezittingen mee kunt nemen.

Betrek je als huurder een zorgflat dan is het "luikje" gebouw wel nog te verzekeren! Immers, de eigenaar wil graag zijn eigendom in dezelfde staat terugkrijgen als waarin jij de flat gekregen hebt. Geef dus niet alleen je nieuw adres door aan je makelaar maar zeg ook dat je een zorgflat huurt en deel de indeling van je flat mee. 

Met andere woorden, afhankelijk van de instelling en je situatie, kan het zijn dat je het "gebouw" wel of niet nog moet verzekeren.

Familiale verzekering:

Vraag ook in verband met deze polis of men een globale polis heeft voor alle bewoners van de zorginstelling want ook hier bestaat deze mogelijkheid. Is er geen globale polis dan hou je best je polis familiale aan en laat je gewoon het adres wijzigen door je makelaar.

Mocht je (nog) geen familiale hebben dan raad ik je dit, in deze situatie, ten stelligste aan en wel om volgende redenen: je leeft in gemeenschap, vrij dicht bij elkaar. Niet iedereen is ook nog even fit of mobiel en sommigen durven al eens de bal misslaan. De kans op een ongeluk kan dus toenemen en dan is die familiale echt wel waardevol. Voor de premie moet je het in elk geval niet laten want als 60-plusser krijg je een korting op de premie waardoor je, in de meeste gevallen, niet meer dan € 80,00 per jaar betaalt.

Tot slot, verzekeringspolissen zijn contracten en dus kun je daar niet zomaar onderuit. Als zou blijken dat de zorginstelling een gemeenschappelijke brand- en familiale verzekering heeft voor alle bewoners, vraag dan een attest aan de zorginstelling waarin met dat verklaart en waarin men de datum vermeldt wanneer je er je intrek neemt. Maak dit attest dan over aan je makelaar en je kan je contract netjes laten aanpassen of stopzetten.

Alvast een veilige verhuis.