Goede kwaliteit is een voorwaarde, maar volstaat niet meer

Over onze specialist: 

Mieke Vandorpe ondersteunt directieleden van woonzorgcentra die de lat van kwaliteit graag hoger willen leggen. (www.miekevandorpe.be) Zij studeerde psychologie en was zelf 18 jaar directeur, 6 jaar in de thuiszorg en 12 jaar in de ouderenzorg.

Wie al langer meedraait in de ouderenzorg had 10 jaar geleden geen problemen met (te korte) wachtlijsten. En ook niet met het vinden van deskundige, bezielde medewerkers. De kaarten liggen nu anders…

De laatste jaren hebben directieleden van woonzorgcentra er een nieuwe taak bij gekregen. Een taak waar ze niet voor zijn opgeleid, waar ze niet voor hebben gekozen, met name ervoor zorgen dat hun woonzorgcentrum zichtbaar en gekend is in de regio. Zodat die kandidaat-bewoners, kandidaat-medewerkers,… die goed passen bij het huis en bij de visie, het woonzorgcentrum kennen, er vertrouwd mee geraken en er uiteindelijk - als de tijd rijp is - voor kiezen. Veel woonzorgcentra voelen zich niet comfortabel bij deze profilering. Ze willen niet ‘verkopen’. Ze willen goede en warme zorg bieden. Gelukkig! 

Maar we kunnen het ook omdraaien. De senioren in de buurt van het woonzorgcentrum hebben er baat bij dat ze het aanbod kennen. Dat ze weten dat het woonzorgcentrum in hun buurt ook kortverblijf aanbiedt, dat ze weten waarom het dagverzorgingscentrum hen kan ondersteunen,... en die verpleegkundige die niet meer tevreden is op haar huidige werkplek kan ook best weten dat er een woonzorgcentrum is dat beter aansluit bij haar waarden. We doen dus ook iets goed voor de ander als we ons zichtbaar maken! Tegelijk kunnen we door naar buiten te komen een steentje bijdragen aan positieve beeldvorming over ouderenzorg.

Als we het vertrouwen willen krijgen via externe communicatie, dan zijn er een aantal voorwaarden om te slagen. Aantrekkingskracht begint bij een goede kwaliteit. Niet alleen in de zin van 'goede kwaliteitsindicatoren', maar ook, en vooral, in de zin van een warme bejegening en bezieling. Goede kwaliteit drijft vroeg of laat altijd boven. 

Maar in de meeste regio's in Vlaanderen volstaat dit niet meer. Naast het allerbeste dat er is, mond-aan-mondreclame, dienen acties te worden ondernomen die het woonzorgcentrum zichtbaar maken. Dit kan op vele manieren, via een website, info-avond, buurtwerking, Hoplr, opendeur, deelname aan een beurs, flyers,…

Iets wat gratis is, niet veel tijd kost, en bijzonder effectief is (op voorwaarde dat het op een deskundige manier gebeurt), is inzetten op sociale media. In de mix van mogelijke externe communicatiekanalen groeide het belang van sociale media de afgelopen jaren enorm. Toch is er nog wat terughoudendheid in de sector. We zijn bescheiden. Die bescheidenheid siert ons, maar we kunnen er best voor zorgen dat die bescheidenheid ons niet de das om doet... 

Naast een goede kwaliteit, is ook een heldere visie en identiteit een noodzakelijke voorwaarde voor het verdienen van vertrouwen via externe communicatie. 

Om vertrouwen te krijgen, moeten we praten over het Waarom van onze organisatie, over de visie, ons doel. Waarom komen we elke dag graag werken? Wat maakt ons uniek? Wat is het dat ons bezield in onze organisatie? Vooral ook, waar geloven wij in? Als we frequent en consequent praten over het ‘hart’ van onze organisatie, bijvoorbeeld via sociale media, dan kunnen mensen aanvoelen of dit overeenkomt met hun waarden en opvattingen

 
It’s not just about telling a story,
it’s about telling a true story.
 

Maar uiteraard moeten we de bewijzen hiervan leveren met wat we doen! Zodat mensen kunnen voelen dat visie en praktijk in overeenstemming zijn. De waarden van een organisatie zijn belangrijk, maar dan vooral de manier waarop die in de praktijk geleefd en uitgedragen worden. Als wij bijvoorbeeld verkondigen ‘bij ons behouden bewoners de regie over hun leven’, dan moet dit zichtbaar en voelbaar zijn in huis. Waarden die niet in praktijk gebracht worden, blijven holle woorden. En dan kan het vertrouwen niet groeien. 

‘Kwaliteit mag gezien worden’, mag gerust de mindset zijn. En met een heldere visie en authenticiteit, is er een ongetwijfeld een stevig fundament voor een externe communicatie (ook via sociale media) die leidt tot vertrouwen. 

 

Artikel geschreven door Mieke Vandorpe op 16-10-2019