Verpleegkundige 19u - 28,5u - 38u / week in Antwerpen

Functieomschrijving: 

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van verpleegkundige taken en het ondersteunen van de totaalzorg. Je volgt het individueel woon-zorgplan van de bewoner op om het welzijn te vergroten en werkt voor kwaliteitsvolle dienstverlening interdisciplinair samen. Je ondersteunt de zorgmedewerkers om zorg op maat voor elke bewoner te garanderen.

Professionaliteit en de bewoner laten wonen, leven, genieten, zonder zorgen staan centraal.

Gewenst profiel: 

Profiel:

 • Bachelor diploma verpleegkunde.
 • Kan vlot omgaan met standaard PC software voor tekstverwerking en calculatie;
 • Werkt deskundig;
 • Kan actief, interdisciplinair, samenwerken ;
 • Schat de wensen en behoeften van de bewoners (familie en vrienden) correct in en handelt hiernaar;
 • Handelt conform de missie, visie, waarden en doelstellingen (strategie) van de organisatie;
 • Haalt belangrijke informatie uit (non)-verbale mededelingen;
 • Streeft steeds naar betere resultaten;
 • Brengt ideeën en meningen zowel mondeling als schriftelijk in een begrijpelijke taal aan anderen over en verduidelijkt zodat de boodschap door de doelgroep begrepen wordt;
 • Je zet je met hart en ziel in voor onze bewoners.

 

Jobgerelateerde competenties:

 • Activiteiten: Bloedafname en bacteriologische staalafname
 • Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving
 • De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...) De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
 • De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden
 • Activiteiten: Palliatieve zorg
 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...) De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren
 • Activiteiten: Pijnbehandeling
 • Activiteiten: Chronische zorg
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • Verpleegkundige zorg verlenen Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...) Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
 • Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte Het verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)
 • Activiteiten: Ouderenzorg
 • Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)
 • Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
 • Activiteiten: Stomatherapie
 • De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken

 

 • Persoonsgebonden competenties:
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken als hecht team
 • Regels en afspraken nakomen
Wij bieden: 
 • Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een dynamische werkomgeving en groeiende sector;
 • Een competitief loon volgens de geldende barema’s;
 • Na 6 maanden dienst maaltijdcheques (€7) en hospitalisatieverzekering;
 • Gezinsvriendelijk uurrooster.
Contact: 

Graag CV en motivatiebrief per post of per mail :

HET GOUDEN ANKER Binnenvaartstraat 50 2000 ANTWERPEN                             

linda.herrijgers@amate.be

 

Woonzorgcentrum
Binnenvaartstraat 50
2000 Antwerpen
Solliciteer voor deze job: 
1